https://www.commodityvol.com/ CommodityVol.com Feed 2020-02-21T02:28:35.500Z awesome Info info@commodityvol.com https://www.commodityvol.com/ RSS/ATOM/JSON feed for Commodity Implied Volatility https://www.commodityvol.com/images/CommodityVol_logo_font1.jpg https://www.commodityvol.com/images/favicon.ico All rights reserved 2019(c), CommodityVol.com <![CDATA[Volatility By Strike for NYMEX ON]]> Fyte2B7r 2020-02-20T00:00:00.000Z ON G[25] 2020 Vol= 0.3780 Strike= 1.95
ON H[26] 2020 Vol= 0.3449 Strike= 1.95
ON J[27] 2020 Vol= 0.3164 Strike= 2
ON K[26] 2020 Vol= 0.2999 Strike= 2.05
ON M[25] 2020 Vol= 0.2901 Strike= 2.1
ON N[28] 2020 Vol= 0.2808 Strike= 2.15
ON Q[26] 2020 Vol= 0.2758 Strike= 2.15
ON U[25] 2020 Vol= 0.2790 Strike= 2.2
ON V[27] 2020 Vol= 0.2873 Strike= 2.3
ON X[24] 2020 Vol= 0.3015 Strike= 2.5
ON Z[28] 2020 Vol= 0.3358 Strike= 2.7
ON F[26] 2021 Vol= 0.3718 Strike= 2.85
ON G[23] 2021 Vol= 0.3314 Strike= 2.2

]]>
CommodityVol.com info@commodityvol.com https://www.commodityvol.com
<![CDATA[Volatility By Strike for ICE_North Sea BRN]]> t7ACyBKS 2020-02-20T00:00:00.000Z BRN G[26] 2020 Vol= 0.2473 Strike= 59
BRN H[27] 2020 Vol= 0.2917 Strike= 58.5
BRN J[28] 2020 Vol= 0.2866 Strike= 58.5
BRN K[27] 2020 Vol= 0.2815 Strike= 58.5
BRN M[26] 2020 Vol= 0.2819 Strike= 58
BRN N[29] 2020 Vol= 0.2751 Strike= 58
BRN Q[26] 2020 Vol= 0.2661 Strike= 60
BRN V[28] 2020 Vol= 0.2650 Strike= 56.5

]]>
CommodityVol.com info@commodityvol.com https://www.commodityvol.com
<![CDATA[Volatility By Strike for CME RTO]]> oV0GmWFdq 2020-02-20T00:00:00.000Z RTO H[20] 2020 Vol= 0.1285 Strike= 1695
RTO M[19] 2020 Vol= 0.1465 Strike= 1695

]]>
CommodityVol.com info@commodityvol.com https://www.commodityvol.com
<![CDATA[Volatility By Strike for COMEX HX]]> 2WHnVy6To 2020-02-20T00:00:00.000Z HX G[25] 2020 Vol= 0.1395 Strike= 2.61
HX H[26] 2020 Vol= 0.1674 Strike= 2.61
HX J[27] 2020 Vol= 0.1721 Strike= 2.61
HX K[26] 2020 Vol= 0.1763 Strike= 2.6
HX M[25] 2020 Vol= 0.1762 Strike= 2.6
HX N[28] 2020 Vol= 0.1728 Strike= 2.65
HX Q[26] 2020 Vol= 0.1728 Strike= 2.6
HX U[24] 2020 Vol= 0.1733 Strike= 2.65
HX V[27] 2020 Vol= 0.1747 Strike= 2.9
HX X[24] 2020 Vol= 0.1745 Strike= 2.55

]]>
CommodityVol.com info@commodityvol.com https://www.commodityvol.com
<![CDATA[Volatility By Strike for COMEX SO]]> s5GcpJHn 2020-02-20T00:00:00.000Z SO G[25] 2020 Vol= 0.1726 Strike= 18.3
SO H[26] 2020 Vol= 0.1845 Strike= 18.4
SO J[27] 2020 Vol= 0.1887 Strike= 18.4
SO K[26] 2020 Vol= 0.1909 Strike= 18.5
SO M[25] 2020 Vol= 0.1946 Strike= 18.5
SO N[28] 2020 Vol= 0.1974 Strike= 18.5
SO Q[26] 2020 Vol= 0.1992 Strike= 18.5
SO X[24] 2020 Vol= 0.2133 Strike= 18.75
SO M[24] 2021 Vol= 0.2139 Strike= 18.5
SO X[23] 2021 Vol= 0.2299 Strike= 20
SO X[22] 2022 Vol= 0.2388 Strike= 20

]]>
CommodityVol.com info@commodityvol.com https://www.commodityvol.com
<![CDATA[Volatility By Strike for CME BLK]]> 9dapxuv5w 2020-02-20T00:00:00.000Z BLK H[4] 2020 Vol= 0.0248 Strike= 1.9
BLK J[1] 2020 Vol= 0.1006 Strike= 1.8
BLK J[29] 2020 Vol= 0.1269 Strike= 1.8
BLK M[3] 2020 Vol= 0.1293 Strike= 1.8
BLK N[1] 2020 Vol= 0.1273 Strike= 1.85
BLK Q[5] 2020 Vol= 0.1298 Strike= 1.85
BLK U[2] 2020 Vol= 0.1272 Strike= 1.85
BLK U[30] 2020 Vol= 0.1248 Strike= 1.85
BLK X[4] 2020 Vol= 0.1212 Strike= 1.9
BLK Z[2] 2020 Vol= 0.1219 Strike= 1.9
BLK Z[30] 2020 Vol= 0.1200 Strike= 1.8

]]>
CommodityVol.com info@commodityvol.com https://www.commodityvol.com
<![CDATA[Volatility By Strike for CBT 06]]> k7c-wSltO 2020-02-20T00:00:00.000Z 06 G[21] 2020 Vol= 0.1166 Strike= 295
06 H[27] 2020 Vol= 0.1161 Strike= 300
06 J[24] 2020 Vol= 0.1308 Strike= 300
06 M[26] 2020 Vol= 0.1293 Strike= 300
06 N[24] 2020 Vol= 0.1385 Strike= 300
06 Q[21] 2020 Vol= 0.1466 Strike= 310
06 U[25] 2020 Vol= 0.1451 Strike= 310
06 X[20] 2020 Vol= 0.1440 Strike= 310
06 Z[24] 2020 Vol= 0.1333 Strike= 310
06 G[19] 2021 Vol= 0.1293 Strike= 310
06 J[23] 2021 Vol= 0.1273 Strike= 310